Aktuelle Minutter

Aktuelle Minutter med Per Ivar Winnæss


Russerinvasjon, spådom eller profeti?

Per Ivar tar opp og går i rette med de doms- og krigsprofetier som det har kommet en del av i den siste tiden. Blant annet er det blitt "profetert" invasjoner fra Russland, meteorittnedslag og tsunami i Nordsjøen.

Jesus forteller at det kommer krig, og at det kommer rykter om krig. Vårt fokus i nytestamentlig profeti er å profetere ut i fra Guds hjerte, til «oppmuntring, formaning og trøst». Det profetiske embede er satt i menigheten for å utruste og sette Kristi kropp i stand til tjeneste.

Vær Mine etterfølgere

Jesus Kristus gav sitt liv for at du skal få et liv, men den som forsøker å berge sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv for Jesu' skyld og evangeliets skyld, skal berge det. (Luk 9:24)

Bøy derfor ikke av for den fragmenterte verdens krav om å bli en lunken etterfølger av Kristus, en som blir spyttet ut av Guds munn. Men bli en helhjertet tjener for evangeliet om Guds Rike.

Å be og søke Gud utover det vanlige

I dette programmet tar Per Ivar utgangspunkt i et bibelord som er ofte brukt for oppmuntring - for jeg vet hvilke tanker Jeg har for dere... 
Det som er interessant er at Gud oppmuntrer oss til bønner utover det som er vanlig, faktisk til grensen til desperasjon, for at Guds tanker til framtid og håp skal komme igjennom i våre liv.

Å storme Himmelen

Mange har profetert vekkelse for Norge. Imidlertid må vår hunger, søken og tørst etter Gud gå lengre enn det "fine" i den religiøse formalismen og lengre enn fantasien i barns lek. Den nekter også "å danse etter pipene" til samfunnets forventning om at det religiøse fellesskap skal sørge for enten underholdning eller død tradisjonalisme, står det i kommentaren i min studiebibel om Matt11:12 

Sider