Å koble himmel og jord (#3) - Apostolisk Profetisk Konferanse 2016

Jane Hamon fra Christian International underviser og forkynner om å koble sammen himmelen og jorden slik at Guds vilje kan skje på jorden slik som i himmelen.