Å koble himmel og jord (#3) - Apostolisk Profetisk Konferanse 2016