Apostolisk territoriell autoritet #1 (#7) - Apostolisk Profetisk Konferanse 2016

Tom Hamon underviser og forkynner om hva som menes med og hvordan utøve apostolisk autoritet over en region, område eller land.