Apostolisk territoriell autoritet #2 (#11) - Apostolisk Profetisk Konferanse 2016

Tom Hamon fortsetter sin undervisning og forkynnelse om hva som menes med og hvordan utøve apostolisk autoritet over en region, område eller land.