Den fastsatte tid for favør og mirakler (#5) - Apostolisk Profetisk Konferanse 2016