Den fastsatte tid for favør og mirakler (#5) - Apostolisk Profetisk Konferanse 2016

Den fastsatte tid for Guds favør og mirakler er nå. Jane Hamon forkynner og underviser om at vi lever i en tid for en større utgytelse av guddommelige mirakler, helbredelser og favør.