Jubel og forløsningsåret (#1) - Apostolisk Profetisk Konferanse 2016