Våkn opp, Norge! (#10) - Apostolisk Profetisk Konferanse 2016

Jane Hamon forkynner utfordrende om at Norge må våkne opp og forstå sin åndelige situasjon og posisjon, og komme inn i det kallet og tjenesten som kristenheten i Norge har som nasjon, både lokalt og internasjonalt.