«Å krysse over» for å innta Guds løfte til deg

Apostolisk profetisk konferanse med Tom og Jane Hamon fra Christian International i Florida.

Sesjon #1 med Tom Hamon forkynner om "å krysse over" for å innta løftet.

Fra åpent kveldsmøte onsdag 9. august 2017.