Å forløse vår historiske viking-arv

Sesjon #9 med Jane Hamon: Å forløse vår historiske viking-arv

I enhver kultur og etnisitet er der både gode og dårlige ting. Vi vil forløse de gode tingene som Gud har lagt ned i vår historiske arv.