Den Profetiske Røst: Å høste fordeler av prøvelsene (2019 #10)

Det er lett å tenke negativt når vi utsettes for prøvelser og utfordringer utenfor vår komfortsone. Men om du går inn i utfordringer med en innstilling om å høste fordeler av av de prøvelsene du står i, vil Gud lede deg igjennom på en helt annen måte.

Jakob sier i sitt brev kap 1, vers 2-4: Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. 3 For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. 4 Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe.

Programmet ble første gang sendt på Kanal 10 Norge den 4. april.