Den Profetiske Røst: Å ikke miste de tidligere vekkelser (2019 #7)

Per Ivar Winnæs forteller en historie fra Apostlenes gjerninger, om noen som hadde gått glipp av en Jesus-vekkelse, som ikke hadde fått med seg dåpen i Den Hellige Ånd. Dåpen i Den Hellige Ånd er viktig for et sunt liv med Gud. Hver generasjon har ansvar for å ta med seg sannheter i en hver vekkelse som Gud gir oss.

Programmet sendes første gang på Kanal 10 Norge den 21. februar kl 21:30.

Stikkord: