Den Profetiske Røst: De falske profeter - Ulver i fåreklær (2019 #14)

Umodne og falske profeter kan være utfordrende på hver sin måte. De umodne mangler ofte erfaring og veiledning i sin tjeneste med å formidle budskap fra Guds hjerte.

Men denne gangen handler det om de falske profetene, de som har helt andre mål og visjoner enn å bringe Guds folk nærmere Jesus.