Den Profetiske Røst: De religiøses åndelige døvhet (2019 #9)

Du kan aldri gjøre den religiøse fornøyd, han vil alltid finne noe feil på en eller annen måte. Jesus ble kalt for en stordrikker, døperen Johannes han fastet, så han hadde en demon.

"Den som har ører å høre med, han må høre," sier Jesus. Men folket hører ikke, de vil ikke høre. Det er så lett å misse hva Jesus sier...

Programmet ble første gang sendt på Kanal 10 Norge den 28. mars.