Den Profetiske Røst: De ulike profetiske funksjoner (2019 #11)

Den profetiske tjenesten og nådegave har flere funksjoner i menigheten. Per Ivar går her grundig igjennom de ulike funksjonene som den profetiske tjenesten har ut i fra Paulus sine brev og undervisning om temaet.

1. Kor 12:28: «Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, så til å hjelpe, til å styre, til å tale i forskjellige tunger.»

Programmet ble første gang sendt på Kanal 10 Norge torsdag 11. april.