Den Profetiske Røst: Den profetiske Ørnen (2019 #8)

Det er lett å missforstå hvordan Gud leder oss til tider. Noen ganger  leder Han oss ut av det komfortable ved å røske og riste i "reiret" for at vi skal oppdage at vi har det som trengs for å beherske nye utfordringer og omstendigheter.

Det er så lett å tenke at man skal få bønnesvar på den lette måten, og mange ganger får vi følelsen av at Gud ikke elsker oss, at Han har vendt oss ryggen, eller straffe oss, når han egentlig ønsker å trene oss opp til å utøve noe på det og det område i livet vårt.