Den Profetiske Røst: Drømmer og drømmetydning (2019 #12)

Er de drømmene du drømmer om nettene å tolke som et budskap i fra Gud? Per Ivar svarer på spørsmålet og forteller om ulike typer drømmer. Han viser også ut i fra bibelen hvordan vi skal tolke og tyde drømmene.

Job 33:14-18 «For Gud taler både på den ene og den andre måten, uten at mennesket får tak i det. 15 I en drøm, i et syn om natten, når dyp søvn faller over menneskene, mens de slumrer på sitt leie, 16 da åpner han menneskenes ører og beseg-ler rettledningen de får, 17 så Han kan vende mennesket bort fra sin gjerning og skjule stoltheten for mannen, 18 og holde hans sjel tilbake fra avgrunnen og hans liv fra å forgå ved spydet.»

Programmet ble første gang sendt på Kanal 10 Norge den 18. april.​