Den Profetiske Røst: Du er Guds arvelodd (2019 #15)

Vi bruker mye tid på Guds ord, og utlegger det for å bygge troen opp for at du skal kunne komme ut i det som Gud har for deg. Vi skal ikke være som små barn som kastes hit og dit. Men det er tider hvor vi går igjennom tøffe ting, og da kan det være godt å få et ord i fra Herren.

Dette programmet er mer betjenende med profetisk forbønn for deg som ser på.

5 Mos 32:9-10 "For Herrens del er Hans folk. Jakob er Hans arvelodd.  Han fant ham i ørkenland, i ødemarken, i hylende villmark. Han omsluttet ham, Han næret omsorg for ham, Han voktet ham som sin øyenstein."