Den Profetiske Røst: Nådegaver og kall - å vandre med Gud (2019 #17)

Din gave, salvelsen, kallet ditt, kan noen ganger stå i veien for det Gud har for deg. Av og til kan man lett reagere slik det er naturlig utifra de nådegaver og kallsutrustning man har, i situasjoner der hvor Gud ønsker at du skal være mer myk og lærevillig i din vandring med Herren.

Per Ivar forteller ut ifra sine egne erfaringer fra en reise i Asia - Hong Kong og Korea.

Programmet ble første gang sendt på Kanal 10 Norge den 13. juni 2019.