Den Profetiske Røst: Når de femfoldige tjenestegavene kommer sammen (2019 #4)

Det er en velsignelse og styrke når de ulike gavene i de femfoldige tjenestegavene kommer sammen for å utfylle hverandre.

Programmet ble første gang vist på Kanal 10 Norge den 31. januar.