Den Profetiske Røst: Profetisk veirydder for Messias (2019 #5)

Per Ivar forkynner og underviser om hvorfor det profetiske er så viktig for å rydde vei for Guds planer på jorden.

Programmet ble første gang sendt på Kanal 10 Norge den 7. februar 2019.

Stikkord: