Den Profetiske Røst: Qara - Å kalle på Herren (2019 #1)

Det hebraiske ordet Qara er brukt over 700 ganger i det gamle testamentet, og betyr «å kalle» eller «å kalle på». Gud inviterer oss til å kalle på Ham: Jer 33:3 «Kall på Meg, så skal Jeg svare deg og vise deg store og ufattelige ting, ting du ikke kjenner.»

Programmet ble første gang vist på Kanal 10 Norge den 3. januar 2019.