Den Profetiske Røst 18: Samtale med Janne-Kristin om hennes erfaring med abort.