Den Profetiske Røst 25: Med Kjell Gunnar Lohne og Jon Fjøsne