Den Profetiske Røst 27: Å våkne opp til en ny vekkelse