Guds hjerte for deg

Vignett Guds Hjerte for degGuds hjerte for deg er vårt forbønnsprogram.

Om du trenger forbønn og noen til å stå med deg i bønn for deg og ditt hus, kan du sende inn dine forbønnsbehov til info@brolendelam.no