Gudstjeneste fra Menigheten 24/7

Gudstjenester fra Menigheten 24/7. Vi starter med bønn kl 15:00, og Gudstjenesten kl 16:00.

Du er velkommen til å delta hos oss.


Å høre i fra Himmelen (Gudstjeneste 18. januar 2015)

Vignett GudstjenestenI denne gudstjenesten formidler Per Ivar en retningslinje ut i fra Skriftene hvorledes man framsier budskap og også hva som kan være en spådom og ikke en profeti.

Paulus legger en klar veiledning i 1Kor14:1 at en personlig eller en profeti til menigheten skal være oppmuntrende, formanende (løfte frem) eller trøstende. Jeg tror også dette skal legges til grunn for nytestamentlig profetisk tjeneste og profetier som omhandler begivenheter/hendelser for nasjonen. I Habakkuk 2:1-4 ser vi også at profetier skal være motiverende slik at vi kan løpe av sted ved de ord som vi har fått.

Å høre i fra Himmelen

Det har ved flere anledninger, de siste årene, kommet flere forutsigelser, som omhandler alvorlige fremtidige hendelser i Norge. Noen har gått ut på at en tsunami skulle velte inn over Vestlandet, ved et meteornedfall i Nordsjøen.

Det som vi i den profetiske tjenesten «Brølende lam» mener, er at alvorlige profetiske forutsigelser som omhandler nasjonen, bedømmes og prøves på Skriftene og sammen med andre profetiske tjenester sjekker om den er i tråd med hva Herren har åpenbart til dem.

Ved gudstjenesten 18. januar formidlet Per Ivar en retningslinje ut i fra Skriftene hvorledes man framsier budskap og også hva som kan være en spådom og ikke en profeti.