Å høre i fra Himmelen (Gudstjeneste 18. januar 2015)

Per Ivar forkynner om prinsipper og rammer for å høre et profetisk ord i fra himmelen for denne tid.

Paulus legger en klar veiledning i 1Kor14:1 at en personlig eller en profeti til menigheten skal være oppmuntrende, formanende (løfte frem) eller trøstende. Jeg tror også dette skal legges til grunn for nytestamentlig profetisk tjeneste og profetier som omhandler begivenheter/hendelser for nasjonen. I Habakkuk 2:1-4 ser vi også at profetier skal være motiverende slik at vi kan løpe av sted ved de ord som vi har fått. 

I denne gudstjenesten formidler Per Ivar en retningslinje ut i fra Skriftene hvorledes man framsier budskap og også hva som kan være en spådom og ikke en profeti.