Info 2016 #02: Om møter i Grenland og Vestfold

 

OBS: Nytt sted: Fredag 18. mars, kl 19:00, «Profetisk møte» Grenland Kristne Senter, Gulsetvegen 81, 3718 Skien

Informasjon og rapport fra blant annet teamturer og møter i Stokke, Vestfold, og Grenland, Telemark, samt planlagte møter og konferanser fremover vårsemesteret.