Info 2016 #09 Informasjon og status om Profetisk TV

Per Ivar Winnæss informerer om status til Profetisk TV, arbeidet og rekkevidden for vår Youtube kanal.