Nordisk Bønnevektersamling #04

 

Bønn, lovsang og profetisk forløsning for et ord til de Nordiske nasjoner.

Prayer, worship and prophetic proclamation for releasing a Word for the Nordic nations.

Dette er sesjonen hvor vi forløser gruppeoppgavene med å laste ned et profetisk ord for de nordiske nasjoner.

This is the session where we release several prophetic teams to download new revelations for the Nordic nations.