Pinsekonferansen 2018 #2: Bønnebyrde for Norge - Vekkelse