Toner Fra Himmelen 03: Å se Hans ansikt

Med Villgunn Bigset og Per Ivar Winnæss.

  • Vi ønsker å se han ansikt
  • Vi venter på deg
  • Vær meg nær
  • Jeg kjenner at du er her
  • Vi marsjerer frem
Programserie: