Profetisk bønn


Den Profetiske Røst: Å søke etter Guds hemmelige skatter (2019 #6)

Salomos Ordspårk 25:2 «Det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å utforske saken.» Gud har gjemt vakre skatter på skjulte steder. Det utfordrer oss til å søke Hans hjerte og lete etter disse hemmelighetene som han vil vise oss. «Let, så skal du finne,» sier Jesus.

Programmet ble første gang sendt på Kanal 10 Norge den 14. februar.