av Ivar Vik

Per Ivar Winnæss, grunnleggeren av Brølende Lam ble født 14. juli 1961. At han nå opplever at tiden er inne for en profetisk tv kanal, i året da han feirer 20 årsjubileum for sin profetiske tjeneste, 15 år for det profetiske magasinet Den profetiske røst og 10 år for Brølende lam er spesielt.

Per Ivar har rukket å utrette utrolig mye i sitt liv og det har vært store oppturer men også nedturer. Allerede i barneåra opplevde Per Ivar flere ganger et gudsnærvær, selv om han ikke hadde vokst opp i et spesielt kristent hjem. I femårsalderen trodde hans foreldre at Per Ivar kom til å bli en prest, siden han ofte hadde åndelige spørsmål som han stilte dem.

- Kan du beskrive et slikt gudsnærvær som du opplevde som barn?

«Jeg begynte å få et stille indre bønneliv. Jeg var bevisst på at det var Jesus jeg ba til. Allerede som liten gutt ba jeg med korset i tankene. Det tenkte jeg på allerede da jeg ba ”Kjære Gud jeg har det godt.” I det jeg åpnet meg opp for Gud opplevde jeg følelsesmessig at Gud var til stede. Det var en opplevelse av varme og intensitet. En fortettet tilstedeværelse av Gud. Jeg opplevde ikke noe lys eller lignende. Dette var noe jeg opplevde ganske ofte. Som en tiåring pleide jeg også å smuglese i Bibelen da jeg hadde lagt meg for natten.»

- Når kom du gjennom til liv med Gud?

«Det var i 1979 da jeg var 18 år. Det var en skolekamerat som inviterte meg med på et møte, egentlig for å se på de fine jentene. Men da jeg hørte forkynnelsen rørte det noe ved meg. Da predikanten spurte om det var noen som ville ha forbønn, rakte jeg opp hånden. Etterpå sa han: Ja, dere som rakk opp hendene kan dere komme frem? Jeg opplevde det slik at nå var betingelsene blitt endret, nå måtte jeg gå frem for å få forbønn og det turte jeg ikke. Jeg kjente at Gud elsket meg. Jeg var mye alene for jeg gjorde ikke det kameratene mine gjorde. Ofte var det å tilfredsstille kameratgjengen. Jeg var ganske ensom derfor var det frigjørende å være på møter og kjenne på at Gud elsket meg.»

 

Frelst på kino

- Gikk du frem siden? 

«Nei, men en gang jeg var på kino så jeg en okkult film. Den provoserte meg. Da tenkte jeg på det jeg hadde fått med meg på møtene. Da jeg hadde sett den filmen tok jeg avgjørelsen på at jeg ville følge Jesus og hjelpe til at mennesker ble satt fri fra djevelens bånd. Så dro jeg i militæret. Der ble min tro satt på prøve. Jeg møtte veldig mye motstand. Mange ville ta fra meg troen. De gjorde narr av meg, men de tøffeste viste seg å være kalt da jeg snakket med dem på tomannshånd. Disse opplevelsene gjorde at jeg kjente behovet for å skolere meg i Guds ord. Et par år etter gikk jeg da på Indremisjonens bibelskole i Grimstad.»

- Hva fikk du ut av det?

«Det er klart jeg er veldig takknemlig for det. Jeg ble grunnfestet, fikk grundig bibelkunnskap og hadde mye utbytte. Samtidig tok livet mitt et ganske stort vendepunkt åndelig talt. Den gang var jeg medlem av Den norske kirke og var også med i menighetsrådet i kirken. Jeg opplevde at mange konfirmanter fikk møter med Gud. Dette vakte reaksjoner i menigheten. Dessuten fikk jeg på den tiden et nytt syn på dåpen. Da jeg en gang var i Israel, lot jeg meg døpe. Da fant jeg det naturlig å melde meg ut av kirken, noe jeg også gjorde. Det var i 1987. På en konferanse på Betelinstituttet i Trondheim året før ble jeg kraftig møtt av Gud. Det var også på denne konferansen jeg kom i kontakt med det profetiske. Der ble jeg ”bekraftet” og kunne gå over torget i Trondheim og oppleve at demoner i et menneske jeg aldri hadde møtt manifesterte seg.»

- Var det på denne tiden du startet opp i næringslivet?

«Jeg hadde jo allerede i 1981 en jobb i et større salgsfirma innen kontorutstyr i Oslo. Der lærte jeg salg. Mellom bibelskolene jeg gikk jobbet jeg innenfor salgsvirksomhet. Jeg ble invitert til USA av flere i det teamet som var på Betelkonferansen. Jeg reiste dit med ønske om å lære mer om kraftevangelisering. Jeg hadde ønske om å bli en profetdisippel av Augustin C. Alcala. Han fikk bety mye for meg. Jeg ble i USA i fire måneder med base i Minnesota og reiste i mange stater. Jeg var innom mange tjenester men det ble ikke noe av at jeg ble en profetdisippel på det tidspunktet. Jeg fikk profetier der borte om økonomisk velsignelse og at jeg hadde et kall for markedsplassen. Det tok ikke mer enn ni måneder før jeg hadde etablert min egen bedrift som het Pre Data. Jeg drev den bedriften i 10 år inntil jeg solgte den i 1998.»

- Drev du med menighetsrelaterte tjenester samtidig?

«Ja, jeg var alltid en profilert kristen. Når media tok kontakt la vi ikke skjul på at alle vi som jobbet der var troende. Samtidig var jeg med i lederskapet i karismatiske menigheter på den tiden. Må nevne at jeg gikk på Levende Ord Bibelskole i 1993-94. Det var et spennende år men også utfordrende. I 1996 startet jeg noe jeg kalte Holy Ghost Revival. På det tidspunkt hadde jeg allerede kjøpt Flesseberg gård. Uten noe reklame kom folk fra Grimstad til Kongsvinger bare på ryktene. Bare på noen måneder kom det et 40 talls nasjonaliteter til møtene vi hadde på gården.»

- Du kjøpte Flesseberg gård i 1991. Hvorfor gjorde du det?

«Jeg opplevde i mitt hjerte at jeg ville ha et større sted jeg ville bruke i Guds rikes arbeid. Jeg opplevde det som en Guds ledelse. Samtidig utviklet jeg Pre Data i lokalene der vi nå har møter. Fra 1991 hadde jeg profet team fra USA som kom og bodde her. Jeg hadde også profetske forretningslunsjer på hotell i Drammen.»

- Hva drev du med videre?

«Jeg utviklet Pre Data og jobbet parallelt med det profetiske. Vi fikk på denne tiden ofte besøk av Augustin C. Alcala. Han hadde med seg team som var med og betjente til de forskjellige menighetene som hadde invitert dem.»

- Har du noen kontakt med ham i dag?

«Jeg hadde en drøm i 1995. Jeg så Augustin hvordan han forkynte og så ham betjene mange mennesker. Plutselig mistet han brillene ned på gulvet. Jeg gikk frem og tok opp brillene, men i stedet for å gi dem til Augustin så satte jeg dem på meg selv. Jeg forsto at dette var en profetisk drøm. Jeg så det som en ledelse på at jeg skulle ta opp den salvelsen som hvilte over ham. Samtidig fikk jeg en fornemmelse av at han snart skulle gå bort noe han også gjorde bare noen måneder senere, en Guds mann i førtiårene.»

 

Bring det profetiske til Norge!

«På en konferanse i Sunderland i England i 1987 fikk jeg en profeti om å bringe det profetiske hjem til Norge. Da jeg kom hjem ringte jeg til Bernt og Hilde Torgussen. De drev på den tiden Asker&Bærum Bibelsenter. Da jeg ba om hjelp fra dem stilte de opp med sine lokaler og medhjelpere og vi hadde profetiske seminarer der.»

«På denne tiden talte Herren til meg om å kjøpe en gård i Sverige. Jeg hadde solgt Pre Data og opplevde at jeg skulle kjøpe Krogstad herregård i Värmland i Sverige.»

- Hadde du noen plan for hva du skulle bruke denne gården til?

«Jeg ville at den skulle være et sted for å fostre ledere, ha profetskole og et bønnesenter for Skandinavia og for Israel, samt et utrustningssenter for de visjoner folk hadde for markedsplassen. Jeg begynte å ha konferanser der. Dette skjedde parallelt med at jeg hadde Holy Ghost Revival-møter på Flesseberg gård. Kjøpet av herregården ble en åpning til at lokale politikere tok kontakt. På et av møtene var ordføreren og næringspolitikeren til stede. Jeg profeterte rett inn i den politiske situasjonen i kommunen og beskrev mye av deres byplanlegging og det endte med at ordføreren sa:” ”Per Ivar, kan du hjelpe oss? Vi har et bygg med over hundre kontorplasser som står tomt. Kan du ta det?” ”Det åpnet eventyret med firmaet Svensk Fritid som jeg etablerte i 1999. Der fikk jeg til sist over 2000 leiligheter som jeg fikk forvalte for videresalg til nordmenn.»

- Hvordan gikk det med det foretaket? 

«Jeg jobbet med det i en periode på to år. Vi solgte over 1000 leiligheter. Samtidig var jeg inne i en vanskelig tid privat, der mitt ekteskap endte med skilsmisse. Jeg opplevde samtidig at venner sviktet, da jeg trengte dem som mest. Det var også en periode hvor jeg opplevde mye svik på det økonomiske område også. Til sist solgte jeg også Krogstad herregård. Jeg trengte ro rundt meg. Etter dette var jeg så sliten at jeg solgte meg ut av Svensk Fritid. Jeg trengte selv en tid av restaurering.»

Brølende lam

«En tid etter dette så ringte Jan Hanvold, som hadde jevnlig gått på mine møter på Flesseberg gård, og spurte om jeg kunne være med å hjelpe han med å starte Visjon Norge. Etter en tid på kanalen, ble jeg oppmuntret til å holde profetiske konferanser og møter og høsten 2004 startet jeg profetskolen. Det ble etter hvert naturlig å flytte profetskolen og tjenesten opp til Flesseberg gård, hvor vi har utviklet skolen, forskjellige kurs og etablert menigheten 24/7.»

«På høsten 2000 traff jeg Valentina og vi giftet oss i 2001. Vi er blitt velsignet med Elise og Christine og fra før har jeg tre barn i alderen 22, 20 og 18 år. Gjennom denne tiden har vi stått sammen om den profetiske tjenesten og sammen har vi bygget opp den profettjenesten vi står i, i dag.»

- Du valgte å kalle din tjeneste "Brølende Lam». Hvorfor nettopp det navnet?

«Det var en visjon som jeg fikk i 1998 hvor jeg så en inngjerding med forkomne, kraftløse og resignerte lam. Jeg så hvordan disse ble forvandlet til brølende lam, hvor de fortsatt var lam men de hadde hoder som løver og brølte som løver. Jeg opplevde at dette var en visjon som jeg fikk som en situasjonsbeskrivelse av landets tilstand, rent åndelig og at Herren kallet med til å utruste de hellige. Jeg har fått mye motstand fordi jeg har kallet tjenesten for Brølende lam. Men som Jesus sa det: de som er gitt meg, de kommer til meg.»

«I 2007 begynte vi med åpne møter på onsdag kveld på Flesseberg gård. Et sekstitalls møtedeltagere kom på disse sommermøtene uten at vi hadde annonsert for de. Og slik har det fortsatt. På nesten hvert eneste møte kommer det nye mennesker og mange av dem kommer langveisfra. I 2009 etablerte vi menigheten 24/7. Vi følte et ansvar for å etablere en menighet for de som allikevel hadde Brølende lam som sitt åndelige hjem. Dette kommer i tillegg til profetskolen og utrustningssenteret.»

- Du har også foretatt en ombygging av møtelokalet på Flesseberg gård. Er det for å kunne legge alle seminarer hit?

«Det var i sensommeren 2008 at vi gjorde en ombygning for å få større plass i møtelokale, utvidet kantinen, samt at vi bygde sju kombinerte forbønns og soverom. I utgangspunktet hadde vi ikke tenkt å flytte seminarene opp på gården, men det var ment for å kunne betjene de som kom på de åpne møtene. Det er underlig hvordan Herren i forkant av endringer legger ting i våre hjerter og når vi responderer på dette og er lydige Guds tiltale, vil vi se at Gud i forkant hadde forberedt oss på veien vi ikke hadde gått ennå.»

- Hvilke drømmer har du som du ennå ikke har realisert?

«Jeg har en drøm om å etablere et profetisk institutt, hvor vi har en helårig to års utdannelse innen de åndelige gaver og utrustning. Ellers har jeg en drøm at menighetene i vår nasjon ser sitt kall i å utruste sine medlemmer, slik at menighetene kan komme ut av åndelig umodenhet inn til modenhet, stabilitet og styrke. Dette vil vi gjerne være med om.»

 

I mange år fremover vil Per Ivar og Valentinas arbeid vokse og gro og bare Herren vet hvor mange velsignelser som vil flyte frem av deres tjeneste. Vi ønsker Per Ivar og Valentina et rungende til lykke med jubileum og Guds velsignelser for oppstarten av Profetisk TV! Må Jesu Kristi nåde hvile over dagen og fremtiden.