Aktuelle Minutter

Aktuelle Minutter med Per Ivar Winnæss


Russerinvasjon, spådom eller profeti?

Per Ivar tar opp og går i rette med de doms- og krigsprofetier som det har kommet en del av i den siste tiden. Blant annet er det blitt "profetert" invasjoner fra Russland, meteorittnedslag og tsunami i Nordsjøen.

Jesus forteller at det kommer krig, og at det kommer rykter om krig. Vårt fokus i nytestamentlig profeti er å profetere ut i fra Guds hjerte, til «oppmuntring, formaning og trøst». Det profetiske embede er satt i menigheten for å utruste og sette Kristi kropp i stand til tjeneste.

Vær Mine etterfølgere

Jesus Kristus gav sitt liv for at du skal få et liv, men den som forsøker å berge sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv for Jesu' skyld og evangeliets skyld, skal berge det. (Luk 9:24)

Bøy derfor ikke av for den fragmenterte verdens krav om å bli en lunken etterfølger av Kristus, en som blir spyttet ut av Guds munn. Men bli en helhjertet tjener for evangeliet om Guds Rike.

Å be og søke Gud utover det vanlige

I dette programmet tar Per Ivar utgangspunkt i et bibelord som er ofte brukt for oppmuntring - for jeg vet hvilke tanker Jeg har for dere...

Det som er interessant er at Gud oppmuntrer oss til å be bønner utover det som er vanlig, faktisk til grensen til desperasjon, for at Guds tanker til framtid og håp skal komme igjennom i våre liv.

Å storme Himmelen

Mange har profetert vekkelse for Norge. Imidlertid må vår hunger, søken og tørst etter Gud gå lengre enn det "fine" i den religiøse formalismen og lengre enn fantasien i barns lek. Den nekter også "å danse etter pipene" til samfunnets forventning om at det religiøse fellesskap skal sørge for enten underholdning eller død tradisjonalisme, står det i kommentaren i min studiebibel om Matt11:12 

Sider