Apostolisk Profetisk Konferanse 2019 med Tom og Jane Hamon

Apostolisk Profetisk konferanse 2019, med Tom og Jane Hamon fra Christian International i Florida