Apostolisk Profetisk konferanse 2019, med Tom og Jane Hamon fra Christian International i Florida

Lovsang lørdag kveld, med Per Ivar admin

Åpningsmøtet med Tom og Jane Hamon hvor Per Ivar leder lovsangen sammen med Monica Hanslien.