Erling Thu: Handbok for eit profetisk liv

«De profetiske disipliner» er en seminarserie av Erling og Solveig Thu.

I dette seminaret underviser Erling og Solveig om de åndelige og profetiske disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Erling Thu er en av lederne i Kristent Nettverk i Bergen, og en av våre åndelige høvdinger i vår tid. Han har skrevet boken «Handbok for eit profetisk liv» utgitt på forlaget «Folk Bibelskole», som undervisningen er hentet fra.

Erling Thu: Øv deg i å tenkja stort - ha eit verdsvidt perspektiv (9:9) admin tir 22.09.2015 20:14

I dette seminaret underviser han om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Erling Thu: Øv deg i å halda fast på draumen (8:9) admin tir 22.09.2015 20:11

I dette seminaret underviser han om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Solveig Thu: Å leva heile livet i forventing til Gud (7:9) admin tir 22.09.2015 20:09

I dette seminaret underviser han om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Erling Thu: Øv deg i å tenkja rett om deg sjølv - del 2 (6:9) admin tir 22.09.2015 20:05

I dette seminaret underviser han om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Erling Thu: Øv deg i å tenkja rett om deg sjølv - del 1 (5:9) admin tir 22.09.2015 20:04

I dette seminaret underviser han om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Solveig Thu: Å leva i eit profetisk bønneliv (4:9) admin tir 22.09.2015 19:19

I dette seminaret underviser han om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Solveig er gift med Erling Thu, og sammen har de en aktiv tjeneste i det profetiske både nasjonalt og internasjonalt, ut ifra Kristent Nettverk.

Erling Thu: Øv deg i å vera radikal med deg sjølv (3:9) admin tir 22.09.2015 19:15

I dette seminaret underviser han om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Erling Thu: Øv deg i profetisk realisme og sjølvinnsikt (2:9) admin tir 22.09.2015 19:10

I dette seminaret underviser han om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Erling Thu: Introduksjon til dei profetiske disipliner (1:9) admin tir 22.09.2015 19:04

Erling Thu er en av våre åndelige høvdinger i vår tid. I dette seminaret underviser han om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Erling Thu er en av lederne i Kristent Nettverk i Bergen.