Gud kaller på den gjenværende rest, de menneskene som hører Herren til skal han samle sammen, vekke opp og sette i stand til all god gjerning.

Per Ivar forteller også om Brølende Lam visjonen.

«Mika 2:12-13 Jeg skal sannelig samle deg, Jakob, alle dem som hører deg til, Jeg skal sannelig samle Israels rest. Som sauer i kveen skal Jeg føre sammen dem som hører ham til, som en flokk midt på sin beitemark. Det blir en veldig larm av mennesker. 13 Veibryteren skal komme opp framfor dem. De bryter igjennom, går gjennom porten og ut gjennom den. Deres konge drar fram framfor dem, med Herren i spissen.» 

Programmet ble første gang sendt på Kanal 10 Norge 7. november 2019.