Gud reiser opp profeter og forbedere | Den Profetiske Røst 2019 #26

 

Vi må se dypere enn "Doms-profeter" og "trussel-profetier" som forkynner "Hvis dere ikke vender om, så kommer Gud med dom over dere". Vi må se lenger og vi må se dypere, og vi må se etter hvordan vi kan bringe frelse og forløsning.