Denne første sesjonen introduserer alle de andre sesjonene, og legger grunnlaget for å forstå «det profetiske» i et større perspektiv. Vi beveger oss mot en større klarhet ettersom vi vokser og modnes i vår daglige gudstjeneste. Gud forventer at vi nå har en større forståelse av hva som menes med å være profetiske, enn hva vi hadde for 10 år siden. 

Scott Webster berører flere spørsmål om det profetiske i denne sesjonen:

  • Er det profetiske bekreftende eller ledende? 
  • Er det profetiske sekulært eller hellig?
  • Er det profetiske enkeltperson eller gruppe?
  • Er det profetiske i fortid, nåtid, eller fremtid?
  • Er det profetiske direkte eller formidler?
  • Er det profetiske dialog orientert eller er det å motta en kommando?
  • Er det profetiske for å påvirke nasjoner og systemer, eller for personlig oppmuntring?
  • Er det profetiske til oppbyggelse, eller er det å avsi frelsende dommer?

I løpet av de siste 10 årene har vi vert igjennom en ny-apostolisk reformasjon, hvor alle de femfoldige gavene etter hvert har kommet på sin rette plass. Og i denne epoken vil vi i strørre grad bli i stand til å forstå himmelsk arkitektur, noe som vil gjøre oss mer kompetente til å bygge og innrede åndelige hjem.