I denne sesjonen går han videre og underviser om den første av de fem grunnpilarene for den profetiske tjenesten. Denne pilaren handler om å samarbeide med Gud, og om guddommelig maktfordeling.

Å dele makt med Gud krever at vi må være profetiske, fordi Gud har ikke skapt mennesket til å ha makt i seg selv. Lederskap er ikke basert på naturlig styrke – ikke på penger, ikke på militærmakt, og lignende, men:

  • Å vandre nøye etter Guds hensikter
  • Å motta innsikt til de rette tider
  • Å leve etter en åndelig standard som motsier mørkets makt og lar Gud dømme det

Å herske er evnen til å fungere som en katalysator og kanal til den åndelige kraften som påvirker systemer på jorden.

Å herske er evnen til å avgjøre de store linjene av hvordan menneskeheten fortsetter mot enden.

Evnen til å være "herre" i eget liv må øke etter hvert som man hører Guds stemme. Å vandre sammen med Gud krever at vårt hjerte og motivasjon må bli synkronisert med Hans. Det er få større uoverensstemmelser enn en profet som kan oppfatte nøyaktige ord fra Gud, men klarer ikke helt å styre sitt eget liv først.